با سلام چون خیلی علاق به ابنما دارم یک بار یک بطری نوشابه را یک سوراخ در وسطش و یک سوراخ درش ایجاد کردم. با یک بطری دیگر هم همین کار را کردم و گذاشتمشان پای گلدان تا هم به گیاهمان ابی داده باشم هم بشینمو نگاه کنم لذت ببرم چون اب با فشار پایین میریخت پای گیاه.

منبع : کارافرینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد |خلاقیت
برچسب ها :